รายงาน

1.รายงานการเสียชีวิตผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน

2.รายงานผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโดยระบบ EMS

3.รายงานอัตรารอดชีวิตผู้ป่วย OHCA

4.รายงานอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยใน

5.รายงานอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย TBI