100 ปีการ สาธารณสุขไทยเขตสุขภาพที่ 7

ภาพเครื่องมือการแพทย์

image

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

image

เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในงานเฉลิมฉลองวัดประยูรวงศ์ศาวาส พระภิกษุรูปหนึ่งได้รับบาดแผลฉกรรจ์ หมอบรัดเลย์จึงคิดเห็นว่าต้องตัดแขนและขาทิ้ง และได้ทำการผ่าตัดครั้งแรกในประเทศไทยโดยหมอบรัดเลย์และคณะมิชชันนารี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ภาพอาคารสถานที่

image

ปี๒๕๐๖ ได้ก่อสร้างตึกอำนวยการ โรงพยาบาล

รพท.กาฬสินธุ์

image

สุขศาลาขึ้นเป็นอาคารเรือนไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง ๑ หลัง รับคนไข้ไว้รักษา ๑๔เตียง โดยมีขุนบรรเทาคณาพาธ เป็นแพทย์หลวงมาประจำการ ให้การบำบัดรักษาประชาชน กระทั่งต่อมา ในปี พ.ศ.๒๔๗๕ มีพระราชกฤษฎีกายุบจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดมหาสารคาม แต่ยังมีแพทย์หลวงประจำสุขศาลานี้ ให้บริการประชาชนมาตลอด ในขณะที่จังหวัดข้างเคียง เช่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ไม่มีแพทย์หลวงมาประจำ

รพท.กาฬสินธุ์

image

พ.ศ.2474 พระอรรถเปศลสรวดี ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เห็นทุกข์สุขของราษฎรโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นโรคนิ่วกันมาก จึงได้เริ่มร้องขอต่อกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติสร้างสุขศาลา1ชั้น บนเนื้อที่19ไร่โดยความร่วมมือ จากข้าราชการ พ่อค้าประชาชนทั้ง5อำเภอคือ อ.กุฉินารายณ์ อ.สหัสขันธ์ อ.ยางตลาด อ.กมลาไสย อ.หลุบ โดยมีหลักว่า ผู้บริจาคถึง3บาท จะไม่คิดมูลค่าการรักษาพยาบาลขณะเจ็บป่วย จนสามารถสร้างสุขศาลาขึ้นเป็นอาคารเรือนไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 1 หลัง รับคนไข้ไว้รักษา 14 เตียง โดยมีขุนบรรเทาคณาพาธเป็นแพทย์หลวงมาประจำการ ให้การบำบัดรักษาประชาชน กฤษฎีกา

รพท.กาฬสินธุ์

image

รูปภาพอาคาร สถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวใหญ่